BOG

— ♦ —

NARRATIV ORGANISATIONSUDVIKLING handler om fortællingers virkelighedsskabende kraft i organisationer og hvordan de påvirker det sociale liv og den organisatoriske resultatskabelse.

På en lettilgængelig og praksisnær måde tager bogen læseren med på en rejse gennem narrative idéer og giver inspiration til, hvordan de kan bruges til at skabe læring og udvikling i organisationer. Røde tråde gennem bogen er temaer om magt og etik, kommunikation, ledelse og samarbejde. Denne nye udgave indeholder et helt nyt kapitel om strategisk forandring og udvikling, der stiller skarpt på strategisk ledelse og følgeskab i en narrativ optik.

Bogen er fuld af inspirationshistorier, interview med narrative praktikere og en vifte af konkrete metoder, værktøjer og modeller. Bogen er skrevet til ledere og konsulenter, der arbejder med at skabe læring og udvikling i organisationer. Medarbejdere, tillidsvalgte, undervisere og studerende med interesse for læring og organisationsudvikling, kan også få gavn af bogen.

Læs mere om bogen og køb den på Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside

DET SIGER LÆSERNE OM BOGEN...

"Jungletrommerne har længe lydt: Michala skriver på en ny udgave af sin bog. Og ja: nu er den her! Alle læsere af første udgave kan også glæde sig. Bogen er udvidet med et stort kapitel om strategisk ledelse og følgeskab i en narrativ optik. Et af de store og påtrængende spørgsmål, som kapitlet belyser, er, hvordan man som strategisk ledelse kan skabe ejerskab, følgeskab, forankring og moralske forpligtelser over for en bestemt retning – også, når den er besluttet i toppen. Et af svarene er, at strategisk ledelse skal ses som en vedvarende proces, hvor ledere og medarbejdere på alle niveauer i organisationen får mulighed for at samskabe nye forbindelser mellem de strategiske intentioner og de personligt vedkommende betydninger og værdier. Kapitlet er - ligesom hele bogen – et hjælpsomt bidrag til, hvordan organisationsmedlemmer kan skabe mening og retning i ’hverdagens suppedas’."

Gitte Haslebo, Organisationspsykolog, forfatter og direktør i Haslebo & Partnere


"Det har været, og er, af afgørende betydning for min ledelsespraksis at forbinde teori og praksis, således at den teoretiske indsigt giver anledning til at få øje på nye handlemuligheder. Michala Schnoor formår i særlig grad, på en nærværende og relevant måde, i et sprog der taler til hjertet, at skabe netop denne forbindelse mellem teori og praksis. Derfor har Michala’s forfatterskab været til direkte inspiration for min ledelsespraksis, og pointerne i det nye kapitel omkring at knytte den narrative tilgang til strategiarbejde, har også inspireret min nuværende strategiproces. Af hjertet TAK, Michala!"

Uffe Savery, Musikchef i Copenhagen Phil, ene halvdel af Safri Duo


"I vor teambaserede organisation er ledelsesgrundlaget narrativt, systemisk og anerkendende. Vi bruger derfor Michala Schnoor’s inspirerende og vidunderligt praksisnære bog som en af vore grundbøger for nyansatte ledere og ansatte. Vi er i særlig grad inspireret af Schnoor’s tanker om, hvordan vi gennem udfoldelse af den store diversitet som medlemmerne af de mange teams besidder, og hvordan denne mangfoldighed gennem dialog hjælper os til at træffe klogere beslutninger, end den enkelte af os kunne være kommet frem til. Dette gælder også i forhold til samskabelse af inkluderende udviklings- og læringsprocesser."

Stig Akselgaard, Afdelingsleder MED/MPU i Center for Psykosocial Rehabilitering Nørrebro, Københavns Kommune, Socialforvaltningen

ARTIKLER

— ♦ —

Michala Schnoor & Torsten Conrad (2017): Succesfuld implementering kræver ledelse - 4 tilgange og 'greb' til implementering. I: Ledelse i udvikling, nr. 3, maj 2017, side 22-25. DANSK HR.

Michala Schnoor & Morten Jack (2017): HR - Styrk den strategiske værdiskabelse! Fra serviceleverandør til strategiske partnerskaber. I: HR Chefen, nr. 2, april 2017, side 28-31. DANSK HR. 

Michala Schnoor (2016): Narrativ praksis i organisationer - at skabe læring, udvikling og forandring med fortællingen som metafor. I: Erhvervspsykologi, vol. 14, nr. 2, juni 2016, side 10-24.

Peter Hansen-Skovmoes, Gitte Haslebo, Maja Loua Haslebo, Gert Rosenkvist og Michala Schnoor (2008): Anerkendende og relationel ledelsesudvikling. I: Ledelse i Udvikling, nr. 5, 2008, side 46-48.

Michala Schnoor & Gitte Haslebo (2007): Fra lederudvikling til ledelsesudvikling. I: Personalechefen - The Human Resource Manager, nr. 4, 2007, side 10-14.

Michala Schnoor & Gitte Haslebo (2007): Lederen som coach - forskellige vinkler på magt og etik. I: Erhvervspsykologi, vol. 5, nr. 2, juni 2007, side 22-43.