KONSULENTBISTAND

 

Som erhvervspsykolog arbejder jeg med organisationskonsultation, undervisning, supervision, coaching og ledersparring. I mit organisatoriske arbejde, er mit fokus at skabe læring, udvikling og forandring med henblik på at styrke personlig handlekraft, arbejdsfællesskaber og den strategiske resultatskabelse. Det betyder, at jeg til stadighed arbejder med at forankre løsningerne i den daglige arbejdspraksis samt at mobilisere og styrke organisationsmedlemmers kompetencer i forhold til at fastholde resultater og bære processerne videre på egen hånd.

Enhver konsulentbistand og aktivitet tager udgangspunkt i den konkrete organisatoriske kontekst og skræddersyes i samarbejde med kunden.  

Eksempler på konsulentbistand og ydelser:

  • Individuel coaching og sparring til ledere og medarbejdere
  • Udviklingsforløb for ledelsesgrupper, HR-enheder og medarbejderteams
  • Implementering af kompetenceudvikling i daglig praksis (fx systematisk feedback og coaching i daglig praksis)
  • Træning i ledelseskommunikation og medarbejdersamtaler
  • Inspirationsoplæg og workshops om narrativ praksis i organisationer
  • Supervision for erhvervspsykologer (individuelt og i gruppe)


Alle konsulentydelser udbydes i mit virke som Partner i konsulentfirmaet Organisation.
Læs kundeudtalelser og -cases her.