KONSULENTBISTAND

 

Som erhvervspsykolog arbejder jeg med ledelses- og organisationsudvikling i mange former og afskygninger. I mit organisatoriske arbejde er mit fokus at skabe læring, udvikling og forandring omkring de konkrete opgaver og udfordringer og at styrke samarbejde og personlig handlekraft. Jeg arbejder til stadighed med at forankre løsningerne i den daglige arbejdspraksis samt at mobilisere og styrke organisationsmedlemmers kompetencer i forhold til at fastholde resultater og bære processerne videre på egen hånd.

Enhver konsulentbistand og aktivitet tager udgangspunkt i den konkrete organisatoriske kontekst og skræddersyes i samarbejde med kunden.  

Eksempler på konsulentbistand og ydelser:

  • Individuel coaching og sparring til ledere og medarbejdere
  • Udviklingsforløb for ledelsesgrupper, interne konsulentfunktioner og medarbejderteams
  • Skønlitterære læsegrupper for ledere og medarbejdere
  • Implementering af kompetenceudvikling i daglig praksis (fx systematisk feedback og coaching i daglig praksis)
  • Inspirationsoplæg og workshops om narrativ praksis i organisationer
  • Supervision for erhvervspsykologer (individuelt og i gruppe)


Alle konsulentydelser udbydes i mit virke som Partner i konsulentfirmaet Organisation.
Læs kundeudtalelser og -cases her.