ANSIGTERNE PÅ GANGEN - LEDELSESNOVELLER


ANSIGTERNE PÅ GANGEN - LEDELSESNOVELLER (2024)
er en samling nyskrevne skønlitterære noveller, der handler om ledelse og livet i organisationer. Bogen er skrevet til ledere, der ønsker et nyt afsæt for at reflektere over ledelse, til undervisere, konsulenter, medarbejdere, tillidsvalgte og studerende, der interesserer sig for og arbejder med at understøtte og udvikle ledelse og i det hele taget til alle, der gerne vil have en skønlitterær læseoplevelse. 

"Jeg blev mere og mere overbevist om, at jeg var nødt til selv at blive oversygeplejerske, hvis jeg kunne. At jeg kan blive den første, der faktisk lykkes med at beslutte det, der skal besluttes, og samtidig sørger for, at der flyder ro og tryghed ud på gangen og ind ad dørene til stuerne. Men også, at det kan være min udvej; hvis jeg skal holde mig til service frem for omsorg, må jeg tvinge mig selv væk, kun være her om dagen, sidde meget på kontoret, bruge mine kræfter på at være de ansattes beskytter. Jeg har altid omfavnet mere, end jeg burde; et forsøg på at sikre en eller anden grad af blødhed. Laura er ikke den første patient, jeg har sovet hos, men hun bliver den sidste." 
– Uddrag fra Signe Kierkegaard Cains novelle

Læs et gratis uddrag af bogen og køb den her.

Idé og redaktion: Michala Schnoor, Cecilie Glerup, Anja Svejgaard Pors og Julie Top-Nørgaard.

Forfattere: Martin Glaz Serup, Signe Kierkegaard Cain, Hans Peter Madsen, Pernille Abd-El Dayem, Jesper Wung-Sung, Anita Furu, Ida Marie Hede, Stine Askov, Jens Blendstrup og Nanna Goul.

DEN INTERNE KONSULENT


DEN INTERNE KONSULENT - STRATEGISK UDVIKLINGSARBEJDE I ORGANISATIONER (2020)
handler om de udfordringer og dilemmaer, der gør sig gældende, når man som konsulent har til opgave at skabe udvikling og forandring i den organisation, man selv er ansat i. Bogen stiller skarpt på god konsulentpraksis, og hvordan man som intern konsulent kan arbejde professionelt med at skabe organisatorisk værdi. Det kalder forfatterne strategisk udviklingsarbejde og indikerer dermed, at god konsulentpraksis handler om både resultat og proces: Hvilke mål skal vi nå? Og hvordan kommer vi derhen på en god måde?

En gennemgående pointe i bogen er, at konsulentarbejde kalder på en særlig faglighed: Man skal kunne medvirke til at definere opgavers form, indhold og rammer og bevæge sig smidigt mellem forskellige konsulentpositioner. Samlet set beskrives det i bogen som at arbejde ud fra en konsultativ tilgang

Bogen er både lettilgængelig og praksisnær. Med udgangspunkt i konkrete, genkendelige dilemmaer og udfordringer fra hverdagens konsulentpraksis tilbyder bogen metoder, inspiration og tolv praktiske 'greb' til interne konsulenter, der vil udvikle deres praksis.

Bogen henvender sig bredt til interne konsulenter i både offentlige og private organisationer. For eksempel projektledere, chefkonsulenter, HR-partnere, udviklingskonsulenter, implementeringsagenter, forretningskonsulenter, LEAN-konsulenter eller pædagogiske konsulenter. Bogen kan også læses af ledere af udviklingsfunktioner samt af studerende og andre med interesse for organisationsudvikling. 

Læs et gratis uddrag af bogen og køb den her.

Forfattere: Michala Schnoor & Morten Jack.

NARRATIV ORGANISATIONSUDVIKLING


NARRATIV ORGANISATIONSUDVIKLING - AT FORME FÆLLES MENING OG HANDLING (2009/2015)
handler om fortællingers virkelighedsskabende kraft i organisationer og hvordan de påvirker det sociale liv og den organisatoriske resultatskabelse.

På en lettilgængelig og praksisnær måde tager bogen læseren med på en rejse gennem narrative idéer og giver inspiration til, hvordan de kan bruges til at skabe læring og udvikling i organisationer. Røde tråde gennem bogen er temaer om magt og etik, kommunikation, ledelse og samarbejde. Denne nye 2. udgave indeholder et helt nyt kapitel om strategisk forandring og udvikling, der stiller skarpt på strategisk ledelse og følgeskab i en narrativ optik.

Bogen er fuld af inspirationshistorier, interview med narrative praktikere og en vifte af konkrete metoder, værktøjer og modeller. Bogen er skrevet til ledere og konsulenter, der arbejder med at skabe læring og udvikling i organisationer. Medarbejdere, tillidsvalgte, undervisere og studerende med interesse for læring og organisationsudvikling, kan også få gavn af bogen.

Læs et gratis uddrag af bogen og køb den her. 

Det siger læserne...

 • "Jungletrommerne har længe lydt: Michala skriver på en ny udgave af sin bog. Og ja: nu er den her! Alle læsere af første udgave kan også glæde sig. Bogen er udvidet med et stort kapitel om strategisk ledelse og følgeskab i en narrativ optik. Et af de store og påtrængende spørgsmål, som kapitlet belyser, er, hvordan man som strategisk ledelse kan skabe ejerskab, følgeskab, forankring og moralske forpligtelser over for en bestemt retning – også, når den er besluttet i toppen. Et af svarene er, at strategisk ledelse skal ses som en vedvarende proces, hvor ledere og medarbejdere på alle niveauer i organisationen får mulighed for at samskabe nye forbindelser mellem de strategiske intentioner og de personligt vedkommende betydninger og værdier. Kapitlet er - ligesom hele bogen – et hjælpsomt bidrag til, hvordan organisationsmedlemmer kan skabe mening og retning i ’hverdagens suppedas’."
  Gitte HasleboOrganisationspsykolog, forfatter og direktør i Haslebo & Partnere
  ”Jeg synes, at du har skrevet en virkelig god bog, som jeg finder meget anvendelig i min egen ledelsespraksis. Dit sprog er elegant og alting i bogen er meget veldisponeret. Jeg er fascineret af, hvordan vores forståelse af narrativer med relativt ”simple” stilgreb kan højne vores forståelse for medarbejdernes og organisationens udgangspunkt så meget. Det er allerede noget, jeg har anvendt i min egen ledelse efter dit foredrag. Især forståelsen af, hvordan man kan bidrage til at transformere fortællingerne, finder jeg nyttigt. Jeg tror, at mange officerer i Forsvaret intuitivt forstår, hvordan der kan være forskellige narrativer på spil, men det er et fåtal, der kan regne ud, hvordan de aktivt og bevidst kan bidrage til alternative og mindre problemmættede fortællinger. Din bog giver nogle stærke værktøjer. Man skal passe på med at kalde noget ens ”bibel”, men nu står din bog da i hvert fald først på hylden på mit lukaf"
  Mads Aleksander BovbjergKaptajnløjtnant, Operationsofficer Fregatten PETER WILLEMOES
 • "Det har været, og er, af afgørende betydning for min ledelsespraksis at forbinde teori og praksis, således at den teoretiske indsigt giver anledning til at få øje på nye handlemuligheder. Michala Schnoor formår i særlig grad, på en nærværende og relevant måde, i et sprog der taler til hjertet, at skabe netop denne forbindelse mellem teori og praksis. Derfor har Michala’s forfatterskab været til direkte inspiration for min ledelsespraksis, og pointerne i det nye kapitel omkring at knytte den narrative tilgang til strategiarbejde, har også inspireret min nuværende strategiproces. Af hjertet TAK, Michala!"
  Uffe SaveryMusikchef i Copenhagen Phil, ene halvdel af Safri Duo
  "I vor teambaserede organisation er ledelsesgrundlaget narrativt, systemisk og anerkendende. Vi bruger derfor Michala Schnoor’s inspirerende og vidunderligt praksisnære bog som en af vore grundbøger for nyansatte ledere og ansatte. Vi er i særlig grad inspireret af Schnoor’s tanker om, hvordan vi gennem udfoldelse af den store diversitet som medlemmerne af de mange teams besidder, og hvordan denne mangfoldighed gennem dialog hjælper os til at træffe klogere beslutninger, end den enkelte af os kunne være kommet frem til. Dette gælder også i forhold til samskabelse af inkluderende udviklings- og læringsprocesser."
  Stig AkselgaardAfdelingsleder i Center for Psykosocial Rehabilitering Nørrebro, Københavns Kommune, Socialforvaltningen