MICHALA SCHNOOR
 

Jeg er uddannet psykolog (cand.psych.aut.) og autoriseret af Psykolognævnet. Jeg arbejder primært ud fra narrative, systemiske og anerkendende tilgange, som betyder, at jeg til stadighed er optaget af at styrke relationer, dialog og personlig handlekraft.

  • Som terapeut og samtalepartner er det mit ærinde, at skabe refleksive oaser, hvor den enkelte har lejlighed til at udforske udfordringer og livssituationer på en måde, som udvider tanke- og handlerum.
  • Som organisationskonsulent er det mit fokus at forene organisationsmedlemmer omkring kerneydelsen og den strategiske retning, så der skabes synlige resultater, stærke samarbejdsrelationer og foretrukne positioner.
  • Og når jeg underviser, er jeg særligt optaget af at skabe inspirerende og horisontudvidende læringsrum, hvor der er plads til dialog og refleksion og hvor praktiske øvelser er i højsædet.

Uanset hvilken type opgave, jeg varetager, er jeg altid ligeså interesseret i selv at lære noget, som i at dele min viden og erfaring. Mine klienter, kunder og samarbejdsrelationer oplever mig derfor nysgerrigt spørgende og samskabende.

 

CV
 

2017 - nu: Partner og organisationskonsulent i Organisation. 

2016-2017: Chefkonsulent i LEAD - enter next level

2016: Autoriseret af Psykolognævnet (cand.psych.aut.)

2015 - nu: Selvstændig terapeut i Psykolog Michala Schnoor

2014-2015: Talent Project Manager, Region International Operations, Novo Nordisk (Schweiz)

2012-2013: HR Partner og Project Manager, Production Site Montes Claros, Product Supply, Novo Nordisk (Brasilien)

2009-2012: HR Partner, Production Site Denmark, Product Supply, Novo Nordisk

2006-2009: Organisationskonsulent i Haslebo & Partnere

2006: Uddannet psykolog (cand.psych.) fra Københavns Universitet

2005-2006: Terapeut og underviser i DISPUK og Center for Parterapi

2003-2004: Underviser, konceptudvikler og frivillig i det sociale projekt reAct, Ungdommens Røde Kors (konflikthåndtering og forebyggelse af mobning i skolen)

1998-2004: Projektleder, træningskoordinator og frivillig i det sociale projekt Ventilen (mødested for ensomme unge)

Se min LinkedIn profil for udvidet CV og uddannelsesbaggrund