Ledelsesgrupper

NY BOG: Ansigterne på gangen – ledelsesnoveller

I 2023 har jeg været med til at redigere en helt nyskrevet novellesamling med fokus på ledelse og livet i...

Ny artikel: Skønlitteratur er vejen til bedre ledelse

Fagmagasinet Perspektiv, nr. 6 september 2023. Tekst Sabrine Mønsted. Det kræver nysgerrighed, forståelse og indsigt i menneskelige relationer og reaktioner...

Artikel: Skønlitteratur er en kongevej til at udvikle ledelsesgrupper

Ledelse er fyldt med udfordringer og dilemmaer, der ikke findes entydige svar på. Men feltet for ledelsesudvikling er overstrømmet med...

Artikel: Hvad kan ledelsesgrupper få ud af at læse skønlitteratur?

Hvorfor skal ledere læse skønlitteratur? Hvad får ledelsesgrupper ud af at læse skønlitteratur sammen? Og hvordan kan man gøre det?...