COACHING OG LEDERSPARRING

— ♦ —

I de professionelle samtaler er det arbejdsrelaterede temaer, udfordringer og dilemmaer, der er i fokus. Det kan være i form af coaching, supervision og sparring i forhold til fx konkrete udfordringer eller et ønske om at udforske og udvikle egen professionelle rolle og identitet. Fælles for samtalerne er, at de altid tager udgangspunkt i dine tanker, idéer og overvejelser og sigter mod at skabe øget selvforståelse og handlekraft i relation til både organisatoriske mål og individuelle forhåbninger. Jeg både lytter, spørger og deler mine tanker og idéer. Jeg forsøger så vidt muligt at skabe plads til akutte samtaler i situationer, hvor der er behov for hurtig afklaring og handling.

Afhængig af tema og behov gennemføres samtalerne som enkeltstående samtaler af 1,5 times varighed eller som et forløb på typisk 3-5 samtaler á 1-1,5 times varighed.

Samtalerne finder sted i Narrativ praksis, Suomisvej 2, st. th., 1927 Frederiksberg C. Tæt på Forum metrostation.