UNDERVISNING & TRÆNING

— ♦ —

Jeg gennemfører virksomhedsinterne uddannelses- og træningsforløb indenfor en bred vifte af områder omhandlende ledelse og organisation. Forløbene kan have form af både længerevarende uddannelser og kortere intensive forløb. Alle uddannelses- og træningsforløb skræddersyes og starter med en indledende konsultation, hvor vi sammen kan udforske, hvad der er behov for og hvilke temaer, der skal være i fokus. Eksempler på temaer kan være:

 • Ledelse af team
 • Ledelse i kompleksitet
 • Forandringsledelse
 • Strategisk ledelse
 • Læring og kompetenceudvikling i daglig praksis
 • Virkningsfuld kommunikation
 • Udviklings- og performancesamtaler
 • Samtaletræning
 • Coaching & feedback
 • HR som strategisk sparringspartner
 • Rollen som organisationskonsulent
 • Arbejdet med narrative, systemiske og anderkendende tilgange i organisationer