Artikel: Fra lederudvikling til ledelsesudvikling

Lederudvikling er for alvor sat på dagsordenen i organisationsverdenen i disse år. ”God ledelse kræver konstant udvikling”, lyder sloganet. Der er imidlertid stor forskel på, hvilke metoder organisationer tager i brug, når det gælder lederudvikling, og ikke mindst hvilke antagelser om ledelse og udvikling, der ligger til grund for metoderne.

Artikel udgivet i Personalechefen – The Human Resource Manager, nr. 4, 2007, s. 10-14.

Af Michala Schnoor & Gitte Haslebo.

Læs artiklen her.

Foto: Mollyroselee på Pixabay.