Lederen som coach – forskellige vinkler på magt og etik

Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og er- kendelsesteorier, der organiserer coachingen, vil formålet og de anvendte metoder være vidt for- skellige. Forståelsen af coaching har afgørende betydning for både coachen og den pågældende le- der eller medarbejders tænke- og handlerum.

Artikel i tidsskriftet Erhvervspsykologi, vol. 5, nr. 2, juni 2007, s. 22-43.

Af Michala Schnoor & Gitte Haslebo. 

Læs artiklen her

Foto: Gerd Altmann på Pixabay.