Forskning: Virtuelle samtaler er ligeså effektive som face-to-face samtaler

Under COVID-19 er mange psykologforløb flyttet over på telefonen eller videoplatforme. Men er de virtuelle samtaler egentlig ligeså effektive som, når man mødes med sin psykolog face-to-face? Ja, siger forskningen på området!
 
COVID-19 puster til det, der er svært
I en tid hvor mange føler sig overvældet af den uvished og usikkerhed, som COVID-19 fører med sig, og hvor ensomhed, stress, angst og depression måske kryber sig endnu mere ind i hverdagen, er der god grund til at fortsætte psykologsamtalerne. Og hvis du ikke allerede er i gang med et forløb, kan det være et godt tidspunkt at starte dem op. Social isolation kan ramme vores mentale helbred og påvirke os både under og efter en karantæne. Og de problemer, som vi bøvler med inden COVID-19, kan blive forstærket i en tid som denne. Psykologsamtaler kan derfor være en rigtig god ide.
 
Men virker virtuelle psykologsamtaler?
Det korte svar er: Ja! Omfattende og mangeårig forskning viser, at virtuelle psykologsamtaler er ligeså effektive som traditionelle face-to-face-samtaler. Blandt andet har studier vist, at mennesker oplever positive livsforandringer og bedring i forhold til problemer som fx angst, depression, stress og selvmordstanker. De melder tilbage, at de i høj grad er tilfredse med deres forløb og at de får hjælp til at håndtere de problemer, de bøvler med (se fx litteraturen nedenfor).
 
Kast dig ud i det – og evaluer effekten med din psykolog
Èn ting er hvad forskningen siger – en anden ting er selvfølgelig, hvordan du selv oplever de virtuelle samtaler. Aftal med din psykolog, at I løbende evaluerer, hvordan det går med samtalerne og om der er noget, I skal justere på. Hvad synes du om kontakten og kommunikationen på telefonen eller videoplatformen? Og har samtalerne den effekt, du håber på? Hvis du ikke oplever, at de virtuelle samtaler fungerer, så tal med din psykolog om det og aftal, hvad I gør fremadrettet.
 
 
Læs mere (forskningslitteratur):

  • American Psychological Association Inc. (2020): “Telephone psychotherapy: Ensuring patients have access to effective care”. APA website 2. April 2020.
  • Susan G. Simpson & Corinne L. Reid (2014): “Therapeutic alliance in videoconferencing psychotherapy: A review”. I The Australian Journal of Rural Health (2014) 22, 280–299.  
  • Azy Barak, Liat Hen, Meyran Boniel-Nissim & Na’ama Shapira (2008): ”A Comprehensive Review and a Meta-Analysis of the Effectiveness of Internet-Based Psychotherapeutic Interventions”. I Journal of Technology in Human Services, juli 2008.
  • Lawrence Murphy, Paul Parnass, Daniel L. Mitchell, Rebecca Hallett, Paula Cayley & Samantha Seagram (2009): “Client Satisfaction and Outcome Comparisons of Online and Face-to-Face Counselling Methods”. I British Journal of Social Work, 2009, 1–14.  

 

Foto: Daniel Friesenecker på Pixabay.